Česky English

Pasení

Border collie je plemeno, které bylo speciálně vyšlechtěno pro práci u ovcí. V naší republice bohužel chov ovcí natolik rozšířen, aby mohly všechny border collie uplatnit své přirozené vlohy. Náš chovatelský klub pořádá několikrát ročně různé kurzy v pasení nejen s bordekama. Alespoň jednou za rok je pozván nějaký zahraniční školitel, takže máme možnost vyzkoušet si různé způsoby výcviku a pak si vybrat co nám a našemu psu nejlíp vyhovuje. Při těchto školeních je možné skládat i zkoušky. Pokud majitelé nepasou se svými psy aktivně a nemají možnost chodit pravidelně s ovcemi pracovat, většinou se spokojí se zkouškou ZVOP – Zkouška Vloh Ovčáckého Psa.

 

O plemeni

Plemeno border collie pochází z pohraničí mezi Skotskem a Anglií (= "Border Countries") a) je to úplně první vzniklé plemeno, i když oficiálně bylo uznáno až jako jedno z nejposlednějších. Vyšlechtili ho farmáři, kteří potřebovali především spolehlivého psa na pasení ovcí a na vzhledu jim tolik nezáleželo, proto jsou border collie tak různorodé ( - kohoutková výška psa se pohybuje okolo 53 centimetrů, feny o něco méně; zbarvení libovolné, jen nesmí převládat bílá). To ovšem na zajímavosti a přitažlivosti těchto psů jen přidává. Předci se zjistí těžko, border collie vznikly křížením dobrých ovčáckých psů jak z evropské tak z asijské větve.

V roce 1906 se založila International Sheep Dog Society (ISDS), standard plemene byl anglickým Kennel klubem uznán roku 1976, FCI r. 1988. Ovšem narozdíl od ISDS, která má za cíl ještě více rozvinout výjimečné pracovní schopnosti border collií, se Kennel klub a FCI snaží předevšín o chov podle plemenného standardu.

Aby byly objeveny nejlepší border collie a ty potom využívány k chovu, začaly se od roku 1873 pořádat soutěže dovedností ovčáckých psů - Trials.

Na Cruftově výstavě byly borderky poprvé posuzovány roku 1982

Pasení

Border collie mají vlastnosti, které je předurčují býti jedničkou v pasení ovcí, tak silně a v tak úzké vzájemné vazbě se neprojevují u žádných jiných plemen psů a dodávají borderkám punc jedinečnosti. Jsou to hlavně tyto….

Zaujetí pro práci

Práce je pro borderky důležitější než mnoho jiných vjemů, spíš by se mělo říct, než jakýkoli jiný vjem. Úžasné zaujetí, obrovské soustředění, vyvíjení neustálého tlaku a jakýsi magnetismus (vytvoření a udržení sledu pes-stádo-pán po celou dobu práce) je u nich výsledkem tvrdé selekce zaměřené pouze na pracovní stránku. Jsou to psi, o kterých téměř všichni lidé, kteří měli možnost s nimi pracovat, říkají, že jsou "workholici", že milují práci, že vydrží přesně, dlouho a neúnavně pracovat spousty hodin s velkou chutí.

Touha vyhovět svému pánovi

Border collie jsou velmi fixované na člověka, ne pouze na jednoho, dokáží poslouchat každého, kdo to s nimi umí. Snaží se každému vyhovět rychle a za všech okolností. Neustále čekají na nějaký povel, který by mohly splnit. Když povel přijde a borderka jej může splnit je nejšťastnějším psem.

Snadná ovladatelnost hlavně na velkou vzdálenost

Cvičené border collie celkem běžně přihánějí ovce ze vzdálenosti i vyšší než  kilometr. To již jsou slyšet jen povely píšťalkou, přesto tito psi na každé zapískání ihned reagují podle toho, co který povel znamená.

Ovládání zvířat pohledem a držením těla

Border collie se mohou používat k přihánění i jiných druhů zvířat, než jen ovcí. Běžně se používají i u krav, případně i kachen. Na skupinku zvířat kterou chce zahnat, se bez hlasového projevu, v typickém přikrčeném postoji s dopředu nataženým krkem, borderka upřeně dívá, její oči zvíře maximálně fixují, okamžitě postřehne jakoukoliv změnu jeho pohybu, ve své podstatě zvíře svým pohledem hypnotizuje. Dívá se tak dlouho, až se zvíře odvrátí a udělá, co se po něm chce. Pokud by chtělo učinit něco jiného, zasáhne borderka většinou ještě dříve než se zvíře pohne, její "šestý" smysl je velmi vyvinutý. Možnái proto jsou borderky nejlepším ovčáckým psem na světě.

Způsob pohybu

Pokud borderka volně pobíhá, nebo jen obíhá stádo, běží většinou klusem nebo cvalem. Když se ale ke stádu přiblíží na určitou vzdálenost, jejich pohyb se změní. Teď už se borderka pohybuje přikrčeně, plíživě  a jakoby napatá očekáváním. Přirovnala bych to spíš k vlkům na lovu, při číhání na kořist. Pes skoro nezvedá tlapky, hlavu nese velmi nízko a nataženou dopředu. Tento způsob pohybu jim umožňuje velmi rychle změnit směr. Borderkám nedělá nikdy problém v prudkém běhu se zastavit, obrátit, a to třeba i přímo ve výskoku o 180 stupňů, skočit z místa a podobně.

 

Vysoká inteligence

Border collie jsou podle výsledků mnoha odborných testů nejinteligentnějšími psy na světě. Potřebují přesně a včas vědět, co pán po nich chce, pak se učí úžasně rychle. Správně vycvičené border collie většinou plní požadavky svého pána někdy až neuvěřitelně rychle a přesně. Co je mi však velmi sympatické, zdá se, jakoby vše dělaly s velkou chutí. Díky své inteligenci se naučí pochopit velkou škálu zvukově či pohybově odlišných povelů. Povely musí být však vždy dávány jasně, včas, přesně, odstupňovaně podle situace a vždy se stejným významem. Pokud tomu tak není, pokud jednání pána není energické a důsledné, chytrá borderka na to zareaguje tak, že si dělá co chce ona. Její přednosti pak mohou být naopak na obtíž...


 
 
tvorba www stránek pro chovatele www.moonbarks.cz