Česky English

Vztah psovod a pes

Vztahy založené na vzájemné důvěře aneb bez čeho se při výcviku neobejdete

Velmi důležité v kynologii, zvláště ve vztahu psovoda k jeho čtyřnohému partnerovi. Jestliže chcete, aby vás váš pes poslouchal z přirozené úcty k vám a ne z donucení, je nutné s ním vztahy založené na vzájemné důvěře navázat. Je to činnost dlouhodobá. Vyžaduje, abyste byli trpěliví, důslední a vytrvalí.

Při výcviku a výchově psa metodou založenou na vzájemné důvěře psa a jeho pána je třeba dodržovat pravidla sestavená do následujících bodů:

Psa netrestat bitím.

Jsou i jiné tresty, osvědčilo se na psa zavrčet, nebo mu slovně vyčiníte a nemluvíte s ním. Někdy stačí jen to, když ho několik dní nenecháte pracovat nebo s ním za trest nepůjdete na jeho oblíbenou procházku. Chcete-li psa potrestat, neoslovujte ho jeho jménem.

Nešetřit chválou.

Snažte se najít mnoho různých způsobů odměny a odstupňovat je podle toho, jak jsou pro vašeho psa příjemné. Využívejte celou jejich škálu. Chvalte však psa, jen když provede cvik dobře, nebo je-li patrné zlepšení, ne neustále. Při chválení, nebo chcete-li psa motivovat k vyššímu výkonu, často vyslovujte jeho jméno.

Nikdy nepodrazit.

V jednání se psem buďte korektní. Chápání psa je poněkud odlišné od člověka. Ztracená důvěra se jen těžko navrací zpět. Někdy hrají velkou roli i zdánlivé maličkosti. Nelákejte například psa pamlskem, který mu pak odepřete. Nebo ho třeba nevolejte ze vzdálenosti několika kroků "k noze", když jste mu předtím dali povel "zůstaň".

Jednat jako rovný s rovným, ale zůstat šéfem.

Při práci jste partneři, proto se tak i chovejte. Nesnažte se psa vždy přemoci. Nechte ho někdy nad vámi zvítězit. Při výcviku nových prvků zařazujte i takové, které váš pes perfektně zvládá. Je třeba mu dát šanci být úspěšný, musí být úspěšný, potřebuje to.

Být trpělivý, důsledný a vytrvalý.

Jste-li rozčilení, vzteklí nebo indisponovaní, raději se psem necvičte, nebo alespoň nedávejte průchod svým negativním emocím před psem. Vyžadujte, aby pes splnil váš příkaz, nenechte ho zahájit nějakou jinou činnost. Nenechte se odradit několika neúspěchy. Často trvá hodně dlouho, než se úspěchy dostaví.

Postupovat individuálně.

Každý pes je jiný!!! Některý je příliš živý a zbrklý nebo roztěkaný, jiný zase pomalý, líný nebo hůře chápající. Těžko zvladatelný je pes nedůvěřivý nebo dokonce zákeřný. Dominantní pes často bývá buď tvrdohlavý nebo agresivní. Pro výcvik je nejlepší pes živý, vyrovnaný, učenlivý a odpovědný. Podle schopností a vlastností psa je třeba přizpůsobit jeho výchovu a výcvik.

Naučit vzájemné komunikaci.

Povely, které dáváte, musí být jasné, krátké a nesmí se měnit. Vyslovujte je klidně, potichu (nekřičte!! pes slyší dobře.). Dobře si rozmyslete, které povely budete používat. Nesmí jich být mnoho. Pes je schopen si zapamatovat kolem 40 slov, s tím je třeba počítat. Nechcete-li například aby pes zuřivě štěkal, významně se na něj zadívejte a potichu mu říkejte například "tiše", nepřekřikujte ho, a již vůbec ne slůvkem "fuj", tento povel by měl být používán pro jinou nekalou činnost.

Povely i nápravu chyb odstupňovat.

Velkou roli při vzájemné komunikaci hrají i výška a zabarvení hlasu, gesta, nebo i to, že si k němu sednete do podřepu. Naučte se používat řeč těla. Pokuste si sestavit chyby psa do stupnice podle důležitosti. Při výchově a výcviku se pak snažte rozlišovat způsoby korekce chyb, selektujte druh nápravy. Nejdříve a se vší důsledností je třeba odnaučit psa chování, které je nebezpečné (lovení aut apod.).

Chyby ihned opravovat.

Využívejte správné pomůcky. Používejte je v pravý čas. Například pro různé druhy výcviku se hodí jiné vodítko nebo jinak upevněný stahovací obojek. Výhodné je také používat pomůcky, kterých se pes lekne a přeruší svoji nevhodnou činnost (hodíte-li po něm nebo k němu nenápadně plechovku naplněnou několika mincemi, nebo jen kus klacíku, kus řetězu apod.).

I naučené opakovat.

Častým opakováním se znalost upevňuje. I k dobře zvládnutému cviku se po určité době vracejte. Při výchově psa je někdy nutné uměle situaci navodit. Je velmi zdlouhavé čekat až zase psa náhodou chytnete při akci.

O psa dobře pečovat.

Starost o optimální výživu, zdraví, denní režim a o prostředí, ve kterém pes žije, je základním předpokladem dobrých výsledků při výcviku a výchově psa. Dobu výcviku přizpůsobte stavu počasí, zdravotnímu stavu a stupni výkonnosti psa. Doporučuje se cvičit raději častěji a kratší dobu, např. 15 minut denně, ráno a večer (pokud je příliš teplo, raději necvičte). Dávejte psovi čerstvou vodu, nenechte ho pít z louží. Nekrmte ho alespoň hodinu před zahájením výcviku.

Doufám, že se mi podařilo formulovat pravidla, které většina z vás zná. Nezbývá než doufat, že se jimi i řídíte.


 
 
tvorba www stránek pro chovatele www.moonbarks.cz